מוזיאון הגנה
תפקידים ותחומי הפעולה

המאבק בשלטון הבריטי

מיד לאחר פרסום "הספר הלבן" הבריטי, במאי 1939, לפיו הוגבלה עליית יהודים לארץ-ישראל ומכירת קרקעות להתיישבות, החלה ה"הגנה" בפעילות נגד השלטון הבריטי. ה"הגנה" ארגנה פעולות מחאה שכללו הפגנות גדולות, הקמת מחסומים והתקפה על בנייני ממשלה. הפעילות נגד הבריטים פסקה עם תחילת המלחמה וחודשה לאחר סיומה עקב האכזבה מהמדיניות הבריטית. הבריטים דבקו במדיניות "הספר הלבן", אסרו על התיישבות יהודית בחלקים גדולים של הארץ וסרבו להגדיל את מספר אישורי העליה, למרות המספר הגדול של ניצולי השואה שהתרכזו במחנות העקורים.

המאבק התמקד בפעולות ההעפלה, התיישבות ופגיעה במוסדות השלטון הבריטי בארץ ישראל.

כל זה, כמובן, בנוסף למשימות הקבועות של ה"הגנה" לפעול לבטחון הישוב.

במסגרת המאבק חודשה ההעפלה הימית שהופסקה בחלק מתקופת המלחמה. בנוסף אורגנו הפגנות בארץ ובעולם. העלייה הפכה, בין השאר, לכלי במלחמה על דעת הקהל בעולם.

באחריות ה"הגנה" הוקמו עשרות ישובים חדשים שהתישבו בניגוד לחוק הקרקעות בכל אזורי הארץ.

למרות שהבריטים הגבירו את החיפושים והחמירו את העונשים, הם לא הצליחו למנוע רכישה, הברחה וייצור עצמי של נשק.

ה"הגנה", באמצעות הפלמ"ח והחי"ש, פעלה פעילות התקפית חמושה נגד הבריטים תוך המנעות מפגיעה בחיי אדם במידת האפשר. באוקטובר 1945 הושג הסכם שיתוף פעולה בין ה"הגנה" והארגונים הפורשים, אצ"ל ולח"י, ונוסדה תנועת המרי העברי.

הוקמה מפקדה משותפת אשר היתה כפופה למוסדות הציונים המוסמכים ודאגה לתיאום הפעולות השונות נגד הבריטים. שיתוף הפעולה נמשך עד יולי 1946.

במסגרת תנועת המרי העברי ביצעה ה"הגנה", בין השאר, את הפעולות הבאות:

שחרור המעפילים מעתלית - בפעולה נועזת הותקף מחנה המעצר בעתלית ושוחררו 208 מעפילים שהיו כלואים בו.

ליל הרכבות - פיצוץ מסילות רכבת במאה חמישים ושלשה מקומות.

פיצוץ מתקני ראדאר בריטיים על הכרמל אשר עקבו אחרי ספינות מעפילים; פיצוץ תחנות משטרת החופים בגבעת אולגה (חדרה) ובסידנא עלי (הרצליה); פשיטות על בסיסי המשטרה הניידת הבריטית בכפר ויתקין, בשפרעם ובשרונה (תל-אביב).

המאבק בבריטים הופסק בזמן שהועדה האנגלו אמריקאית ביקרה בארץ, וחודש משום שבריטניה דחתה את המלצות הועדה. הפלמ"ח ערך את מבצע 'ליל הגשרים', במהלכו פוצצו אחד עשר גשרי כבישים ורכבות לאורך גבולות ארץ ישראל.

מבצע זה, בנוסף לניתוק דרכי היבשה בין ארץ-ישראל ושכנותיה, הפגין את כוחם של ההגנה והישוב היהודי.

בנוסף, פעלו חבלני הפלמ"ח ופגעו וחזרו ופגעו בכלי-שיט של הבריטים שעסקו בציד מעפילים ובהגלייתם לקפריסין.