מוזיאון הגנה
חברי ההגנה

חלוקת אות המשמר החלה בשנת 1963.

אות המשמר מוענק לכל אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, אשר לפני קום המדינה שירת תקופה של שישה חודשים לפחות, בין השנים 1939-1936, במוסדות הבאים:

  • במשטרת היישובים העבריים.
  • בפלוגות הלילה המיוחדות.
  • ביחידות הנוטרות השונות.
  • במשטרת ארץ ישראל.
  • בז'נדרמריה הארץ-ישראלית או בחיל הספר.

ובתנאי כי גיוסו לשלוש המסגרות האחרונות היה על דעתם של מוסדות היישוב.