מוזיאון הגנה
חברי ההגנה

חלוקת אות ההגנה החלה בשנת 1958, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

לכל מי שהיה חבר בארגון "ההגנה" והפלמ"ח תקופה של שישה חודשים לפחות, משנת 1920 ועד קום המדינה.

לכל אזרח ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית ללא מגבלה של זמן שירות. בנוסף, כל אזרח ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.


(מתוך אתר משרד הביטחון)