מוזיאון הגנה
מאגרי מידע
בחר עמוד

תא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד - מההגנה ועד כ"ט בנובמבר