מוזיאון הגנה
מאגרי מידע
בחר עמוד

ה"הגנה" - הצבא של המדינה שבדרך. 100 שנים להקמתה