מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

מיצוי ההון הנשי באגף המודיעין בישראל +ההגנה מההיסטוריה ועד ימינו