מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

ההגנה מסד לצה"ל ולמדינה – 75 שנה לישראל + התווית הגבולות הבינלאומיים של ישראל