מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

חברי המרכז, המ"א והמטכ"ל לדורותיהם

1920-30 - הוועד המרכזי:
1920-21 ישראל שוחט, אליהו גולומב, יוסף ברץ, חיים שטורמן, לוי שקולניק-אשכול
סוף 1921: צבי נדב במקום ישראל שוחט
ב-1922 נוספו: דב הוז, יוסף הכט, יצחק אולשנסקי

1931-37 - מפקדה ארצית:
מטעם ההסתדרות: אליהו גולומב, דב הוז, מאיר רוטברג
מטעם האזרחים: דב גפן, יששכר סיטקוב, סעדיה שושני

1937-39 מפקדה ארצית:
רמ"א: יוחנן רטנר.
מטעם ההסתדרות: מאיר רוטברג, שאול מאירוב, ישראל גלילי.
מטעם האזרחים: יששכר סיטקוב, דב גפן, אורי נדב

1939-45 - מפקדה ארצית:
עד יולי 1940: שישה חברים ורמ"א - יעקב רייזר
מיולי 1940: שמונה חברים ורמ"א - יעקב רייזר
מיולי 1941: רמ"א - משה סנה
חברים בתקופה זו: משה סנה, מאיר רוטברג, יששכר סיטקוב, לוי שקולניק, שמעון וסרמן, דב גפן, ישראל גלילי, אהרן ציזלינג

1939-45 - מטה כללי:
רמטכ"ל - יעקב דורי
חברים:אשר ויינברג-פלד, יעקב פת, יהודה ארזי, מרדכי קיקיון, ירחמיאל בלקין, מרדכי קפלן, ז. פון פרידמן, רפאל לב, יהושע גלוברמן, זכריה אוריאלי, אלימלך זליקוביץ, יוסף רוכל-אבידר

1945-47 - מפקדה ארצית:
עד קיץ 1946: רמ"א - משה סנה
עד קיץ 1947: מ"מ רמ"א - זאב פיינשטיין
מקיץ 1947: רמ"א - ישראל גלילי
חברים - יוסף יזרעאלי, יששכר סיטקוב, יוסף יעקבזון, זאב פיינשטיין, ישראל גלילי, שמואל ז'וכוביצקי, זאב וסרמן, ברוך רבינוב, זליג רוסצקי

1945-47 - מטה כללי:
מ"מ רמטכ"ל - יצחק שדה
חברים - יוחנן רטנר, מרדכי קפלן, ז. פון פרידמן, יגאל סוקניק-ידין, צבי לשצ'ינר-איילון, יהושע גלוברמן, יוסף רוכל-אבידר, דוד שאלתיאל, ש. קרייזלר (חלק מהחברים שרת מקצת מהזמן)

בתקופת המרי בלבד - "ועדת X" / הוועדה הסודית / ועדת השישה:
יו"ר - הרב פישמן-מיימון
חברים - משה סנה, פרץ ברנשטיין, לוי שקולניק, ישראל אידלסון, יעקב ריפטין
בדעה מיעצת - דוד רמז

1947 -מאי 1948 - מפקדה ארצית:
רמ"א (מ-16.6.1947) - ישראל גלילי
חברים - יוסף יזרעאלי, יששכר סיטקוב, יוסף יעקבזון, שמעון וסרמן, שמואל ז'וכוביצקי, איסר בן צבי, ברוך רבינוב, זליג רוסצקי

1947-מאי 1948 - מטכ"ל:
רמטכ"ל - יעקב דורי
סגן רמטכ"ל - צבי לשצ'ינר-איילון
חברים - דוד שאלתיאל, איסר בארי, פנחס ואזה, אשר ויינברג-פלד, מתי קורנפלד-דגן, מרדכי קיקיון, יוסף רוכל-אבידר, משה לרר-צדוק, יגאל סוקניק-ידין, מישאל שכטר-שחם, משה דיין, יוחנן רטנר