מוזיאון הגנה
ארגון חברי ההגנה

ארגון חברי ההגנה

לאחר מלחמת העצמאות הוקם הארגון הארצי של חברי ה"הגנה". הארגון מקיף את כל מי שהיו חברים ב"הגנה" עד להפיכתו לצה"ל. עם השנים גויס "דור המשך" של צאצאי החברים ומומלצים ע"י ועד ההנהלה או יושבי ראש הסניפים.

ארגון חברי ה"הגנה" מנה עם הקמתו אלפי חברים אשר היו מאורגנים בסניפים שברחבי הארץ. הארגון וסניפיו קיימו בעבר וגם כיום פעילויות מגוונות להנחלת מורשת ה"הגנה" ולהקניית מידע על הארגון ופועלו לדור הצעיר ולציבור הרחב.

בסיוע משרד הביטחון הוקם מוזיאון ה"הגנה", בבית בו התגורר אליהו גולומב, המפקד הבלתי מוכתר של ה"הגנה". הבית נמצא בשדרות רוטשילד 23 בתל אביב. בבית זה ממוקמים גם ארכיון ה"הגנה" ומשרדי הארגון הארצי .הארגון גם בנה את התשתית של המוזיאון בג'וערה, ליד קיבוץ עין השופט, מקום בו הוכשרו אלפי מפקדיו של ארגון ה"הגנה", שהיו עם הכרזת העצמאות למפקדי יחידות צה"ל ובכללם הרמטכ"לים הראשונים ועשרות מאלופי צה"ל. מוזיאון זה הועבר לרשות ולאחריות משרד הביטחון. לצערנו, המוזיאון כרגע לא פועל ואנו מקווים שתימצא דרך להפעילו מחדש.

הארגון פועל כעמותה ובנוסף לסניפיו בירושלים, חיפה, תל אביב, פתח תקוה, חולון ורעננה, הקימה עמותת "דור הפלמ"ח", שהיווה חלק בלתי נפרד מה"הגנה", את מוזיאון הפלמ"ח שבו פעילות רבה.

הוועד המנהל, מונה 12 חברים ומשרדו, כאמור, הוא בבית אליהו גולומב.

מטרות הארגון

 1. לשמור על מורשת 'ההגנה' ולהנחילה לדורות הבאים.
 2. להנציח, לפרסם, להנחיל ולהפיץ כל מידע אודות ארגון 'ההגנה', פועלו ותפקידו של הארגון בהקמת מדינת ישראל וצה"ל, ולהעמיק תודעת ה"הגנה" בציבור הרחב.
 3. לעודד כתיבת מחקרים, זיכרונות ודברי ספרות בנושאי ה"הגנה", וכן סרטים ותוכניות טלוויזיה.
 4. לערוך כינוסים, ימי עיון והרצאות בנושאים מתולדות ה"הגנה" ומענייניה ולעודד לימודים בתחומים אלה במוסדות חינוך ובמרכזי נוער.
 5. להמשיך ולפתח את מוזיאון ה"הגנה".
 6. לשמור, לקיים, לטפח ולהפיץ את רוח ה"הגנה" ולקדם את רוח ההתנדבות האישית והציבורית של חברי הארגון.
 7. להקים יד לזכרם של חברי "הגנה" שנפלו במערכה.
 8. לכונן ולקיים קרן שתסייע לפעולות ארגון חברי ה"הגנה".אח"ה).

פרס 'ארגון חברי ההגנה'

הפרס חולק מדי שנה שנים רבות ובדעתנו לחדשו. יוכלו לזכות בו כותבי עבודות גמר מצטיינות מבין תלמידי י"ב, בנושאים מתחום תולדות כוח המגן בכלל וה"הגנה" בפרט. הפרסים יוענקו לזוכים בטקס שנתי.

ראשי ארגון חברי ההגנה לדורותיהם

 • אפרים קציר
 • יצחק נבון
 • עוזי נרקיס
 • אהרון (ארווין) דורון
 • אריה שחר
 • צבי לבנון
 • אליהו צוק
 • ברוך לוי
 • אפרים לפיד

תקנון העמותה

 כמתחייב בחוק העמותות, מפרסמת עמותת הארגון הארצי של חברי ההגנה את התקנון הכולל את מטרות העמותה, סמכויותיה, הצטרפות לעמותה וכן אודות מוסדות העמותה, האסיפה הכללית והוועדות.

בישיבת הועד המנהל והאסיפה הכללית ב-7.12.22 אושר לשנות את שם העמותה ל – ארגון מורשת ההגנה.

לעיון באישור שינוי שם העמותה - לחצו כאן.

לעיון בתקנון הארגון הארצי של חברי ההגנה - לחצו כאן.

לעיון באמנה בין ארגון ההגנה לארגון צוות - לחצו כאן.

לעיון באמנה בין ארגון ההגנה למועצה לשימור אתרי מורשת - לחצו כאן.

משרדי הארגון הארצי

בית אליהו גולומב, שדרות רוטשילד 23, תל אביב 66882

טלפונים: 5601605 - 03; 5661551 - 03

פקס: 03-5661208

דוא"ל: hahagana.org@gmail.com