מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

רמ"א (ראש המפקדה הארצית)

התפקיד הבכיר ביותר בהגנה בשנים 1948-1938. המ"א הפריטטית הוקמה ב-1931, אך רק ב-1938 החליטה הסוכנות היהודית למנות מטעמה חבר נוסף כראש למ"א. כדי שהרמ"א יזכה לאמון מצד כל חברי המפקדה, נבחרו לתפקיד בתחילה אישים נייטראליים שלא היו פעילים באחד משני המחנות המיוצגים בה.

הרמ"א הראשון (מיולי 1938) היה האדריכל פרופ' יוחנן רטנר, לימים אלוף בצה"ל.

אחריו מונה בנובמבר 1939 המהנדס יעקב רייזר. ביולי 1941 בא במקומו ד"ר משה קליינבוים- סנה, שהתמיד בתפקיד למעלה מ- 5 שנים. בסתיו 1946 היה זאב פיינשטיין- שפר לרמ"א, וביוני 1947 מונה הרמ"א האחרון, ישראל גלילי.

בחודש האחרון לפני הפיכת ההגנה לצה"ל, וערב העברת האחריות לענייני הביטחון מהנהלת הסוכנות למנהלת העם, ביטל דוד בן-גוריון את תפקיד הרמ"א, אך נוכח ההתנגדות שצעד זה עורר בצמרת ההגנה ובהנהגה הפוליטית, הוא החזיר את ישראל גלילי, אך לא כרמ"א, והתפקיד בוטל סופית.