מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

קורס קצינים-מ"מים

הקורס המרכזי של ההגנה. בו עוצבו במידה רבה תורות הלחימה ודפוסי הפיקוד והחשיבה של המפקד בהגנה. הדיונים בהכנות לקורסים, נסיון ההדרכה בהם וסיכומיהם שימשו בסיס להדרכה ביחידות ההגנה וחוברות הדרכה תוקנו והוכנו בהתאם. במשך 28 שנות הארגון הכשירו קורסים אלה את סגל הפיקוד אשר ברבות הימים הגיע לרמות הבכירות ביותר בהגנה ובצה"ל.

הקורס הראשון התקיים ב-1921. שלבו הראשון היה בגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב בפיקוד אלימלך זליקוביץ- אבנר. בשלב שני הועבר הקורס לכפר-גלעדי, ושם פקד עליו יצחק לנדוברג- שדה. תוכנית האימונים כללה: תרגילי סדר, אימון גופני, ספורט שימושי, לימוד נשק קל (כולל מטווח). בכפר-גלעדי עסקו החניכים בתרגילי קרב שכללו גם התקפה על הקיבוץ. המדריכים היו ברובם אנשי הגדוד העברי והקפידו על גינוני צבאיות ותרגילי סדר. התנהגות זו עוררה לגלוג אצל חברי השומר הוותיקים שבכפר- גלעדי, והם העניקו לחניכים את הכינוי - "קומדיאנצ'יקים" (להטוטנים, ליצנים). מכאן שם הקורס - "קורס הקומדיאניצ'יקים".

קורס "איטליה" - בראשית שנת 1925 נפתח ביערות הכרמל הקורס השני למפקדים-מדריכים של ההגנה. הקורס נמשך כחודשיים והתנהל בפיקודו של אלימלך זליקוביץ-אבנר. השתתפו בו 16 חניכים, מרביתם עירונים. ככיסוי סיפר כל אחד מהמשתתפים לידידיו שהוא נוסע לאיטליה וכתוצאה מכך דבק בקורס השם "איטליה".

מטרת הקורס היתה להעמיד גרעין פיקודי להגנה. מרבית הזמן בקורס הוקדשה לתרגילי סדר, לימוד נשק ותרגולת תנועה בחוליה וכיתה. במסגרת אימון הנשק למדו לראשונה את המק"ב "שוורצלוזה" שכונה "השחורה".

קורסי המ"מים היו תמיד ארציים באחריות מטה ההגנה. בשל השינויים שחלו בטקטיקה, במבנה, בסוגי הנשק וכדומה הוחלט לערוך מדי פעם קורסי עדכון וריענון בצורת השתלמויות לפיקוד הבכיר של ההגנה. מאורעות תרפ"ט (1929) נתנו דחיפה להכשרת מפקדים. בשנות ה-30 התקיימו עשרה קורסים בחולדה, גבת, כפר ויתקין, ג'וערה, ביתן-אהרון ויבנאל. בקורסים אלה הוכשרו כ-400 מפקדים שהיוו את שלד הפיקוד ב מאורעות 1936/39 ושימשו תשתית לארגון ההגנה בשנים הבאות. הקורסים נמשכו בדרך כלל בין שלושה שבועות לשלושה חודשים. הם עודכנו בתכיפות והוכללו בהם לקחי המאורעות. בקורס ניתנו הרצאות והתקיימו דיוני טקטיקה ואסטרטגיה ברמה גבוהה. כמו כן נלמדו נושאים הנוגעים לצבאות סדירים, לוחמת גרילה, והועלו שאלות אקטואליה פוליטית על-ידי מחלקת התרבות של ההגנה. מאוחר יותר התגבשה הגישה לפיה "מפקד המחלקה בהגנה - גנרל".

בשנות ה-40 הכשירו קורסי המ"מים של ההגנה יותר מ-1,000 מפקדים שהיוו את שלד הפיקוד של חטיבות ההגנה וצה"ל במלחמת העצמאות. הקורסים נערכו בעיקר בג'וערה, וכן בדליה, שריד, גניגר, כפר החורש ונתניה. גם בתקופה זו הותאמו הקורסים לאירועים אקטואליים. בתקופת המאבק נגד הבריטים התמקד הקורס בנושאי מחתרת ולוחמה זעירה. לקראת מלחמת העצמאות ובמהלכה עסקו הקורסים בלוחמת צבא סדיר ושולבו בהם מקצועות כמו קשר, חבלה, נשק מסייע, מודיעין והנדסה. במרוצת קורס המ"מים בוצעו גם תרגילים ברמה פלוגתית בשילוב עם יחידות אחרות של ההגנה.

להלן מבנה שעות סכמטי לקורס מפקדי מחלקות בשנות ה-40: טקטיקה - 242 שעות, הדרכה ומנהיגות - 33, טופוגרפיה - 30, ביצורים - 18, נשק - 13, קשר - 10, ארגון צבא סדיר - 10, עזרה ראשונה - 6, תרגילי סדר - 4, שונות - 12. בסך הכל - 378 שעות. מבחני הכניסה וכן המיון תוך כדי הקורסים, היו קפדניים ביותר.

נתוני סיום קורס המ"מים בשנים 1946-1941 מעידים על כך: מתוך 746 חניכים הוסמכו כקצינים 335 (כ- 54) 45 קיבלו קצונה רק לאחר שנה, 261 סיימו בדרגת סמל, 67 נכשלו.

קורס קצינים-מ"מים מיוחד במינו נערך במהלך מלה"ע ה-2. פלוגה 2 של ה"באפס", המגוייסת לצבא הבריטי בפיקודו של מיג'ור מקסים כהן עסקה לאחר גיוסה בשמירת מתקנים צבאיים בארץ ולא קיבלה אימון מתקדם. כהן פנה לרמטכ"ל יעקב דוסטרובסקי- דורי וביקש את עזרתו בהכנת היחידה למלחמה ובהכשרת הסגל - קצינים, סמלים ובד"א, להיות מפקדי מחלקות. הרמטכ"ל הסכים לקיים עבורם קורס קצינים-מ"מים לפי תוכנית הקורסים של ההגנה. הקורס התקיים בסוף שנת 1943 ובראשית 1944 בפיקודו של צבי הורביץ-גילת ונמשך מעל שלושה חודשים. הפרק המכין התקיים בחולדה הישנה, בשעה שהפלוגה חנתה במחנה ואדי סראר והפרק הטקטי בסביבות תל-אביב, בעת שהפלוגה שמרה על תחנה החשמל רדינג. שלושים מאנשי הפלוגה הוסמכו בסוף הקורס כמ"מים בהגנה.