מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

מפל"ן

בקיץ 1947 הוחלט לחלק את תעש לשתי חטיבות: מפכ"ם ומפל"ן. מפל"ן - ראשי תיבות של מפ עליםל ייצור נשק, שכללו את מכון א' , מכון איילון, מכון סלע, ביצרון ועוד.

מנהל: חיים סלבין.