מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

יפתח

חטיבה 11. חטיבת פלמ"ח שהוקמה בגליל בסוף אפריל 1948. תחילה היתה כוח משימה, בפיקודו של מפקד הפלמ"ח יגאל אלון, שמאוחר יותר גובש לחטיבה. גדודי יפתח מראשיתם ועד לימים האחרונים של מלחמת העצמאות נתלכדו בעיקר מאנשי משקים, קבוצות הכשרה, מגוייסים בודדים ואנשי גח"ל.

בפרוץ המלחמה היו הפלמ"חאים פזורים במחנותיהם במשקי העמקים והגליל. הם הוטלו למשימות בנקודות תורפה של האזורים בהם שכנו: אבטחת דרכים והקשר הרצוף בין הגליל, העמקים ומרכז הארץ, אבטחת יישובי הספר ושמירה על הגבולות הצפוניים ומעברות הירדן.

החטיבה כללה בראשיתה שני גדודים: הגדוד הראשון שחנה במשקי העמק, פעל בעמק בית-שאן, בגלבוע, באזור חיפה ובגליל המערבי. והגדוד השלישי שפעל בגליל המזרחי ובגבולותיו. הגדוד השני שחנה בנגב בראשית המלחמה, השתייך לחטיבת הנגב והצטרף ליפתח רק בשלהי 1948.

כבר בשלבים הראשונים של המלחמה ביצעו הגדודים פעולות התקפיות. ב-15.2.1948 ביצעה יחידה מהגדוד השלישי פשיטה ארוכת טווח על הכפר הערבי סעסע והטילה מבוכה במחנה הערבי. יחידות מהגדוד התערבו בהתקפה על טירת צבי, תקפו מהאגף את צבא ההצלה וגרמו לו אבידות קשות. בשבוע הראשון של אפריל 1948 פעל הגדוד הראשון לראשונה בהיקף גדודי, והנחיל מפלה לצבא ההצלה שתקף את משמר העמק.

פעולותיה העיקריות של החטיבה בגליל המזרחי היו בכיבוש טבריה וצפת, במבצעי יפתח ומטאטא, בהתקפות על משטרת נבי-יושע, בקרבות מלכיה, ובהדיפת הסורים מעמק הירדן.

ביוני 1948 הועברה החטיבה למרכז הארץ, השתתפה במבצע יורם, בניסיון לכבוש את לטרון ומאוחר יותר במבצעי דני, גי"ס ויואב.

מפקד החטיבה: שמואל (מולה) כהן.