מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

הראל

חטיבה 10. חטיבת פלמ"ח שהוקמה ב-16.4.1948 בהרי ירושלים לאחר מבצע נחשון, והורכבה מגדודי פלמ"ח שלחמו עד אז במרחב. החטיבה נועדה לשמש אגרוף מחץ נייד במרחב ירושלים, ומילאה תפקיד מרכזי בכל המבצעים ההתקפיים, עד שהובקע, בוסס והורחב פרוזדור קבוע לירושלים.

גדודי החטיבה פעלו בירושלים ובסביבותיה מפרוץ מלחמת העצמאות. הגדוד הרביעי (גדוד המטה ובהמשך "הפורצים") פעל עד הקמת החטיבה במשימות התקפיות במרכז הארץ; הגדוד החמישי ("שער הגיא") הוקם בסוף דצמבר 1947. יחידותיו חנו ביישובים במרכז הארץ ובדרומה, והגדוד התאמן, התארגן ולחם שם עד סוף מרס 1948.

בהמשך, עד להקמת החטיבה, הוא פעל בעיקר באבטחת התחבורה לירושלים כליווי צמוד לשיירות, ככוח כובש המחזיק משלטים עד למעבר השיירה וככוח מגן (כמו על בית הקרן הקיימת בכביש תל- אביב - ירושלים, עד החלפתו בכוח מגבעתי). באפריל הועלה למרחב ירושלים במבצע נחשון ומ-16 בחודש היה לגדוד השני של חטיבת הראל יחד עם הגדוד הרביעי. הגדוד השישי ("ירושלים") התארגן בדצמבר 1947 ובראשית 1948 במרחב ירושלים. תוך כדי כך השתתף בהגנת מרחב העיר ובמיוחד בהבטחת התחבורה מהשפלה לירושלים ובין ירושלים, גוש עציון וצפון ים-המלח. מאמצע אפריל 1948 פעלה החטיבה במבצע הראל (בימים 21-15 אפריל 1948) שהמשיך את מבצע נחשון; במבצע יבוסי שנועד להשתלטות על הרכסים השולטים על צפון ירושלים ואחר כך על השכונות הדרומיות שלה בעשרת הימים האחרונים של אפריל; במבצעי מכבי (א' וב') בין ה-1 ל-16 במאי 1948 שבמהלכם טיהרה החטיבה את הפרוזדור מירושלים מערבה לאורך דרכי ההר ורכסיו עד שער הגיא. בימים 19-17 במאי כבש כוח מהחטיבה את הר-ציון ופרץ לרובע היהודי בעיר העתיקה. לאחר-מכן השתתפה החטיבה במבצעי דני, ההר וחורב.

מפקדי החטיבה: יצחק רבין, יוסף טבנקין.