מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

גולני

חטיבה 1. חטיבת חי"ש שהוקמה במחצית השנייה של פברואר 1948, בעקבות פיצול חטיבת הצפון לבנוני. התארגנה במרחב עמק יזרעאל, הרי אפרים, עמק בית שאן, הגליל התחתון עמק הירדן ואצבע הגליל. בראשית דרכה היו בחטיבה 4 גדודים, לרבות גדוד 11 שהועבר מחיפה והוצב בגליל העליון המזרחי. גדוד זה צורף לחטיבת עודד, עם הקמתה בסוף מאי 1948.

בתחילה פעלו כוחות גולני בהבטחת התחבורה ובפשיטות גמול וסייעו להגנת היישובים. בעת מבצע נחשון נערכה החטיבה להגנת היישובים במרחבה מפני התקפות אפשריות של צבא ההצלה. כוחות מגולני תיגברו את משמר העמק, שהותקפה בליל 5/4 באפריל 1948, והשתתפו בקרבות בפיקוד יצחק שדה עד שצבא ההצלה נהדף.

לפי תוכנית ד' נכנס גדוד ברק של החטיבה למערכה רצופה על טבריה, שהחלה ב-8 באפריל והוכרעה ב- 18 באפריל כאשר התושבים הערבים עזבו את העיר. במערכה זו פעלו כוחות החטיבה יחד עם אנשי ה הגנה בעיר ובשלב האחרון בסיוע פלוגת פלמ"ח.

לקראת סוף אפריל - ראשית מאי 1948 תפסו כוחות החטיבה את בנייני המשטרה בצמח וגשר וכן את רוב השטחים והאתרים החיוניים במרחב.

לקראת הפלישה נכנעה בית-שאן, לאחר שכותרה על-ידי יחידות גדוד 1 מגולני.

כשהחלה פלישת צבאות ערב ריכזה החטיבה את המאמץ העיקרי בהגנת עמק הירדן ואיזור גשר נגד הצבאות הסורי והעיראקי. בסוף מאי רוכזו חטיבת כרמלי וחלק מגולני בעמק יזרעאל, לאחר שזרעין (יזרעאל), מגידו ומשטרת לג'ון נכבשו על-ידי יחידות גולני. כוחות מהחטיבה התקדמו דרומה בעמק ובמעלה הגלבוע לקראת התקפה על ג'נין.

חטיבת כרמלי תקפה את העיר אך נאלצה לסגת בליל 4/3 ביוני, ואילו גולני המשיכה להחזיק בכפרים הערביים שמצפון לג'נין, בכפרים שבמעלה הגלבוע וכן בגזרת מגידו-לג'ון. ב-9.6 ערכו כוחות של גולני התקפה על כפר לוביה (באיזור צומת גולני של היום), אך נהדפו. בו זמנית תקפו כוחות של קאוקג'י את סג'רה בה היו ערוכות יחידות מגדוד דרור של גולני ופלוגה מחטיבת כרמלי.

בקרבות עשרת הימים עמד גדוד ברק של גולני בפני ההתקפות הקשות של צבא ההצלה באיזור סג'רה, ובהמשך השתלט על לוביה, הצומת (כיום צומת גולני) ושורה של כפרים בסביבה. גדוד אחר - גדעון - השתתף במבצע דקל לכיבוש נצרת והגליל התחתון. גדוד שלישי - דרור - פעל ברובו בגלבוע ובמרחב מצפון לג'נין. גדוד גורן פעל בעמק הירדן ובגליל התחתון. באוקטובר 1948 השתתפה החטיבה במבצע חירם ולאחר מכן הועברה דרומה לחזית המצרית ולקחה חלק במבצע אסף (דצמבר 1948) ובמבצע חורב (דצמבר 1948 - ינואר 1949). במרס 1949 השתתפה גולני במבצע עובדה - השתלטות על מרחב דרום הנגב וחוף אילת.

מפקדי החטיבה: משה מונטג- מן, מישאל שכטר- שחם, נחום שפיגל- גולן.