מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

קרייתי

חטיבה 4. חטיבת חי"ש שהוקמה בתל-אביב בפברואר 1948 לאחר הוצאת חטיבת גבעתי לאזור הדרום. מרחבה - מהירקון בצפון, חולון ובת-ים בדרום, ומעבר לסלמה ויאזור במזרח. החטיבה כללה שלושה גדודי חי"ר וכן גדודי חי"ם, שהוקמו במשך המלחמה.

בגבור הקרבות התארגנה החטיבה להגנת הקו העירוני הארוך והמפותל בגבול עם יפו, לרבות הקו בשכונת התקווה ובדרום גבעתיים - כלפי סלמה (כיום כפר שלם), והקווים בחולון ובבת-ים. היא פתחה ואיבטחה את "דרך הביטחון" ליציאה מהעיר לעבר מקווה-ישראל, כדי לעקוף את שכונת אבו-כביר (שבהמשך רחוב הרצל) ;כן איבטחה קטעים בכביש הראשי, ואחרי תקריות בקטע יאזור - בית דג'ן הועברה התעבורה מחולון לנחלת-יהודה בדרך שנסללה בחולות. בצפון העיר היתה החטיבה אחראית לאבטחת שדה דב כלפי שיח' מוניס (רמת-אביב כיום). כוחות קטנים הוצאו לפשיטות ולפעולות גמול, חלקן במשותף עם כוחות גבעתי ופלמ"ח. החטיבה השתתפה במבצע נחשון, במבצע חמץ לכיתור יפו, ובכיבוש הכפר סלמה. ב-13 במאי 1948 קיבל מפקד החטיבה מ. בן-גל את כניעת יפו, וביום המחרת נכנסה החטיבה לעיר וקבעה בה ממשל צבאי.

בסוף מאי הופנו כוחות קרייתי מזרחה, נכנסו לצריפין ולספרייה מצפונה, ונערכו מול הערים הערביות לוד ורמלה.

בהפוגה הראשונה איבטחה החטיבה את חוף תל-אביב בעת העימות עם אצ"ל בהגיע האניה אלטלנה. בגמר ההפוגה השתתפה במבצע דני; כוחותיה נכנסו לרמלה, הוכנסו לאבטחת לוד, וכבשו את סלביט (כיום שעלבים) ועמדות ממערב לבודרוס. בהפוגה השנייה איבטחה החטיבה את גזרת הגבול מקולה (גבעת כוח) ודרומה עד פרוזדור ירושלים.

מפקד החטיבה: מיכאל ("ג'יימס") רבינוביץ'- בן-גל.