מוזיאון הגנה
מלחמת העצמאות
בחר עמוד

מבצע 'חמץ' וכיבוש יפו - 28-30/4/48

השאיפה להימנע מהתנגשות עם כוחות הצבא הבריטי שחנו באיזור יפו וההכרה שיש להשתלט על השטח עם צאת הבריטים, הניעו את המטה הכללי של ה'הגנה' לנקוט 'גישה עקיפה' בכיבוש יפו, דהיינו כיתור העיר תוך השתלטות על הכפרים הערביים שבסביבתה. זה היה הרעיון הבסיסי של מבצע 'חמץ' שהתחיל בערב פסח תש"ח.

כמפקד המבצע נתמנה דן אבן, מפקד חטיבת 'אלכסנדרוני', ולרשותו הועמדו כוחות מחטיבות 'קריתי' ו'גבעתי'. היחידות כבשו את הכפרים חיריה, סאקיה, סלאמה, יאזור ועוד.

למרות כמה כישלונות נתפסו יעדי המבצע במלואם, ואפילו ההתערבות הפעילה של הבריטים לצד הערבים והפעלת תותחי 'צבא ההצלה' נגד השכונות הדרומיות של תל אביב לא היה בהן כדי למנוע את נפילת יפו הערבית. ב-29 באפריל משהושלם כיתורה של יפו, התחילה מנוסת רוב תושביה הערבים, בראשות מנהיגיהם. ב-13 במאי חתמו נציגי הערבים על הסכם הכניעה בפני מפקד ה'הגנה' בתל אביב, מיכאל בנגל. כעבור יום, לאחר קרב קצר, נכבשה משטרת בית דג'ן; ועם תפיסתו של צומת חיוני זה, נפתחה מחדש דרך המלך בין תל אביב ליישובי הדרום. כוחות רבים שנדרשו עד כה להגנת תל אביב התפנו מעתה למשימות אחרות.

 

© כרטא