מוזיאון הגנה
תפקידים ותחומי הפעולה

מלחמת העצמאות - ה"הגנה" הייתה ל"צבא ההגנה לישראל"

ערב מלחמת העצמאות ובחצי השנה הראשונה של המלחמה (דצמבר 1947 - מאי 1948) היתה ה"הגנה" הכוח החמוש העיקרי של היישוב היהודי בארץ-ישראל, ושל מדינת