מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

ח"ן (חיל נשים)

חיל שהוקם במלחמת העצמאות, בהגנה, כדי לאגד בתוכו את חברות ההגנה ונשים שגויסו. תחילה כונה החיל "חיל עזר לנשים", חע"ן, בתרגום מילולי של הכינוי לחיל זה בצבא-היבשה הבריטי. בהקמתו שולב הניסיון של המתנדבות לצבא הבריטי עם מורשת החברות בהגנה, אשר מראשיתה שיתפה נשים ביחידותיה בכל תפקידי המגן.

הח"ן הוכפף לאכ"א. המתכונת הארגונית נקבעה לפי הדגם הבריטי, על פיו הנשים משרתות בגדודי נשים, ומסופחות ליחידות ולמתקנים למילוי תפקידיהן. לפי תפיסה זאת אוגדו החברות שבחטיבות הפלמ"ח בפלוגות בפיקוד מפקדות-קצינות. חיילות שובצו במגוון תפקידים, תוך נטייה להוציאן מתפקידים קרביים, מחשש למעשי אכזריות של חיילי האויב. עד גמר ההפוגה הראשונה גויסו כ-5,000 נשים. כ-1,000 מהן היו בפלמ"ח.

תוך המלחמה נקבעו דפוסי החיל, דרכי הטיפול בחיילות ומעמדן, שהיו אחר-כך ליסודות הח"ן בצה"ל. קצינת הח"ן הארצית הראשונה היתה מינה רוגוז'יק-בן-צבי.