דברים לזכרו
לזכרו, שמואל צימרמן | לזכרו, יוסף נחמני | לזכרו מ. טננבוים