מוזיאון הגנה
חברי ההגנה
טוען...

חברי ההגנה

רשימת חברי ההגנה להלן מתבססת על קובץ מקבלי 'אות ההגנה' בשנת העשור למדינה - 1958 ועיטורים נוספים שהתקבל מארכיון צה''ל.
בקשה לקבלת 'אות ההגנה' יש להפנות ליוסי סורביץ, מזכיר ארגון חברי ההגנה. טלפון: 03-5601605, פקס 03-5661208
דוא''ל: hahagana.org@gmail.com
אב יעקב דב
תמונת אות ההגנה
אבא אפרים
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות המשמר
אבא לאה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבא רפאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבא חנה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבאי אברהם
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבאי מרים
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבגוש משה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבגר מרדכי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבדוג אפרים
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו-דר איטה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו-דר שמחה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו-זהב שלום
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו-משה יצחק
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו-נור חיים
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו-נור נחמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבו גק
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות המשמר
אבו יהודה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות המשמר
אבו נפתלי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אבו אסתר
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבובץ אהרן לי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבוד יחיאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבודנה יוסף
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אבוהב חיים
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבוטבול משה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבוטבול רפאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבוטבול שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולאפיו יעקב
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולוף מיכאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולניק אברהם
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולסקי שמואל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולעהום שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אבולעפיה שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אבולעפיה ישעיהו
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולעפיה אריה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולעפיה אברהם
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות תמונת אות המשמר
אבולפיה מרדכי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבולש ישראל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבוקאי מיכאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבוקשי יעקב
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות תמונת אות המשמר
אבושדיד אברהם
תמונת אות ההגנה
אבזון זלמן
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבזון צבי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבחמוב עמנואל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבטיחי שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבטיחי מיכאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות המשמר
אבטיחי צבי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבי-טוב שמחה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבי-יונה נתנאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבי-יונה אלה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאור אורי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאור אריה ז
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אביאור משה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאל יצחק
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאל יעקב
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אביאל שאול
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאל אילנה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאלי משה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאלי יעקב
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאסף אליהו
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביאסף כרמלה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביב אפרים
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי ישראל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות תמונת אות המשמר
אביבי אהוד
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי יהודה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי יאיר
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי אליהו
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי שמואל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות המשמר
אביבי צבי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי שלום
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי יצחק
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות המשמר
אביבי שמעון
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות תמונת אות המשמר
אביבי אריה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי הלל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביבי אביבה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגב שמואל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות תמונת אות המשמר
אביגד אורי
תמונת אות ההגנה
אביגד מאיר
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגד הני
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגד מרדכי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדור גבריאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אביגדור עדה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדור שלמה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדור מאיר
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדורי רבקה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדורי גדליהו
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדורי מרדכי
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדורי בלה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדורי יעקב
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגדורי שמואל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה תמונת אות ההתנדבות
אביגדורי חנה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגור שרה
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגל אברהם
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אביגני יצחק
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבידב איתן
תמונת אות ההגנה
אבידב יחזקאל
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבידב אליהו
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
אבידב יוסף
תמונת אות ההגנה תמונת עיטור לוחמי המדינה
חיפוש ייעודי (שם פרטי, שם משפחה, אותות ועיטורים) ניתן לבצע בשדות החיפוש בראש הדף